Kerstviering 2016

Een verslag van Wim Suijkerbuijk

Op zaterdag 17 december werd in ” De Vaart ” onze jaarlijkse kerstviering gehouden.
Waarschijnlijk voor de laatste keer. Volgende Kerst zal wel in  Agora zijn.
Er was een grote belangstelling. Nadat de vice – voorzitter de dag had geopend en iedereen welkom had geheten was er koffie.

Om half 11 werd door de pastor begonnen aan een mooie kerstviering . Het zangkoor in grote getale aanwezig zong en droeg bij aan een mooie en stemmige viering.
De overleden leden werden herdacht en toen werd het even heel stil.
De pastor speelde hierop in en hij stond even stil bij de geschiedenis van het kerstfeest. Hij hoopte nu meer dan ooit dat het vrede gaat brengen in onze wereld.

Na de kerstviering werden de tafels gedekt en konden de leden gaan genieten voor een prima verzorgde lunch. Er werd begonnen met een lekker soepje en daarna de lunch met als toetje een lekker croquetje. Leerlingen van het Munnikenheide College assisteerde de werkgroep bij het gereed maken en het opruimen. Een mooi idee. Voor de K B O welkome hulp en voor de leerlingen een mooie stage opdracht.

Na het eten werd er nog wat gekletst en kon het zangduo H& M alles gereed maken voor hun optreden.
Ze hadden gezorgd voor een hele boel kerstliedjes ,waar iedereen mee mocht zingen. Ze begonnen met de traditionele liedjes, wat de meeste mensen erg op prijs stelden. Na de pauze Kerstliedjes uit de hele wereld van diverse grote artiesten. Ze besloten hun optreden met Felicidad en natuurlijk “we wish you a merry Christmas and a happy new year.

Na hun optreden werd de dag afgesloten met een grote verloting met heel veel prijzen.
Tot slot bedankte de vice-voorzitter iedereen voor zijn inbreng en kwam er een eind aan een mooie lange dag.

Hieronder de fotoreportage van Cor van Aart.