Home

Welkom op de website van KBO – Rucphen

Op deze website kunt u alles vinden over onze activiteiten, lidmaatschap, nieuwtjes, etc, etc.

Ook jonge senioren zijn zeer welkom

Vooral voor jonge senioren – al vanaf 50 jaar! – kan dit laatste hét motief bij uitstek zijn.
Waarschijnlijk zijn ze er nog niet aan toe, deel te nemen aan allerlei afdelingsactiviteiten en dat hoeft ook niet. Maar door zich op deze leeftijd al aan te sluiten helpen ze wel mee aan de behartiging van seniorenbelangen. Bovendien geven zij daarmee voor zichzelf heel concreet inhoud aan het “regeren is vooruitzien”, want op termijn is de belangenbehartiging voor senioren natuurlijk ook in hun belang.

Lid worden van KBO – Rucphen

Waarom zou u lid worden?

 1. De KBO is met ruim 120.000 leden de grootste seniorenbond
 2. De KBO heeft invloed en wordt gehoord bij overheid en politiek
 3. De KBO maakt zich sterk voor een goede en betaalbare gezondheidszorg
 4. De KBO pleit voor uw inkomen, pensioen en koopkracht
 5. De KBO besteedt aandacht aan wonen, mobiliteit en vervoer
 6. De KBO biedt belastingservice, ouderenadvisering en goedkopere rijbewijskeuring
 7. De KBO houdt zich bezig met levensvragen en zingeving
 8. De KBO vindt dat ouderen een leven lang moeten kunnen leren
 9. De KBO ontwikkelt hiervoor specifieke activiteiten en ontwikkelt cursussen
 10. De KBO is een plek voor ontmoeting, ontspanning en actief zijn
 11. De KBO is solidair met ouderen die het minder goed hebben
 12. De KBO geeft het ledenblad ONS uit
 13. De KBO geeft een ledenpas uit die garant staat voor kortingen op leveringen en diensten
 14. Het lidmaatschap kost slechts € 20,00 per jaar

 

Heeft u vragen of ideeën benader dan één van onze bestuursleden
of mail naar info@kborucphen.nl